Tjenester

1: Drenering av kjellere/ grunnmurer 

De fleste hus bygget før ca 1985 med nedgravde/ eller delvis nedgravde kjellere har fuktig grunnmur. Pga manglende grunnmurplast og dårlige fyllmasser(for eksempel gråstein/mold)

-Obs: Fukt og sopp i inneluft kan føre til helseskader, hodepine, slapphet, pusteproblemer og Astma.

-I tillegg fører det til dårlig lukt i inneluften som de som bor i huset som regel ikke merker pga en blir vandt med den.

2: Sprengingsarbeid:

Hvis mulig anbefaler vi å sprenge i stedet for å meisle pga bedre resultat hva angår drenering, tidsbesparelse og i mange tilfeller også pris!

3. Naturstein

Natursteinmurer øker verdien på eiendommen din. De er også vedlikeholdsfrie og sprekker ikke. De kan til og med flyttes i tillegg til at de er dekorative (bare fantasien setter grenser).

Alle natursteinmurer er unike og ingen er like. Du får en mur som er ”unik” til din eiendom.

Det finnes et utall forskjellige steintyper å velge i.

Her et lite utvalg naturstein laget av RA Maskin AS i Haugesund og Tysvær